Влияние на цикъла на рождената дата – Персонална година 8

Цикъл 1: финансов успех и постижения. Положително професионално развитие.
Инвестиции. Несигурни сделки или спорове (понякога придружени с процеси).
Цикъл 2: подписване на договор (професионален или финансов).
Чувствително напредване в работата. Преосмисляне на вече подписан договор
(понякога съпротива на външни лица).
Цикъл 3: професионално постижение, положително развитие на сделките.
Печалби. Стари проблеми чакат своето решение.
Цикъл 4: материални проблеми, блокаж, изчакване. Грешка или нехайство
са възможни в работата или пък в сделките.

Цикъл 5: разрастване на сделките. Възможни са обаче административни
неприятности. Легални сделки – злополука или процес. Проблеми в отношенията с
дадена банка или държавна организация.
Цикъл 6: Покупко-продажби на имоти, търговия, жилище. Емоционално
напрежение (да се поддържа равновесието или да се възстанови). Възможни спорове.
Цикъл 7: намалена работоспособност. Материални трудности, блокаж,
проблеми за решаване. Крехко равновесие.
Цикъл 8: работа и сделки на първо място. На дневен ред излизат също така
въпросите за инвестиране и доходите. Рискове и загуба на пари, ако годината
започна лошо.
Цикъл 9: смущаващи проблеми от материално и финансово естество. Спорове,
процеси, противоборство. Пари или покупко-продажби в чужбина или за чужбина.
Благоприятно развитие на външните комуникации.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply