Влияние на домовете – Персонална година 8

Дом 1: видим напредък, перспективи за израстване. Оформят се проекти и
способстват за една нова еволюция. Различни видове инвестиции и покупки.
Търсене и намиране на капитали понякога.
Дом 2: бюджетно и финансово балансиране, което трябва задължително да се
спазва (всяка спекулация или невнимателна рискована операция ще завърши най-
често с доста тежки последици).
Дом 3: обещаващ договор. Печалби в перспектива. Развитие на търговските
връзки. Проекти и инициативи с цел подписване на договор, една сделка или
реализиране на печалба.
Дом 4: сделки с недвижими имоти. Прехвърляне на фамилна собственост.
Големи отговорности по отношение на семейството. Разноски по домакинството.
Напрегнати отношения.
Дом 5: среща, която ще ви донесе стабилност и подкрепа. Период на
преуспяване. Интересни контакти. Творчески проекти с възможности за постигане
на голяма печалба.
Дом 6: много тежка работа, но с добри финансови резултати. Да се следи
за здравето и по-специално за хронични болки или заболявания.
Дом 7: договор или финансово споразумение (може в професионалната
област). Възникване на спорове, конфликтни ситуации или дори процеси в резултат
на тази ситуация. Наложително хармонизиране на брачните отношения (тъй като има
опасности от неразбирателство, недоразумения, които дори ще доведат до
разтрогване на брака).
Дом 8: парите и здравето могат да се окажат повод за известни
безпокойства. Злополука или инцидент ще наложат повишени грижи (или дори някаква
хирургическа намеса). Ще има постъпление на пари, но риска от фалит е налице,
ако сделките срещнат трудности.
Дом 9: неприятности от данъчен характер, от съда или от административни
органи (възможно е дори да се стигне до някакъв съдебен процес, дело или
спорове).
Дом 10: възможно е повишение, промоция (или двете едновременно).
Административното положение търпи промени или налага предприемането на мерки.
Дом 11: конкретно развитие на проекти (може би едновременно с приятели
или познати). Поддържането на връзките с приятели и с родители, с клиентела
допринася за доброто развитие на сделките.
Дом 12: Законови проблеми (спорове, конфликти, противопоставяне).
Финансови несгоди (данъчни, банкови). Следете добре здравето си!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply