Сантиментален живот – Персонална година 7

Ако година 6 беше забележителна с възникването на сериозни проблеми,
година 7 може да се окаже нестабилна (душевно състояние, желание да се променят
съществуващи порядки). Нужно е да се съсредоточите отново, да се преоткриете,
което ще ви отдалечи малко от партньора. Може да се случи да живеете известно
време откъснати, а самотата да е желана. Въпреки всичко възможни са нови срещи,
но без трайна продължителност.
Характерни черти: разсъдливост. Усамотяване. Вероятност от изненадващи
срещи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply