Работата – Персонална година 8

В навечерието на година 8 се изисква да докажете голямата си енергия,
за да изпълните предвидените задачи и поемете големи отговорности. С
решителност и настойчивост избягвайте ежедневните препятствия.
Професионалната дейност може да има доста положително развитие и то
бързо, ако започнете тази година в добри условия. В противен случай ще ви бъде
изключително тежко да плувате срещу течението; опасности от понижение или дори
до загуба на служебното положение.
Характерни аспекти: пари (постъпления или големи разходи).
Професионални контракти, споразумение за дадена дейност, работна командировка
с доходни резултати. Възможни са значителни промени (прекъсване на отношения,
спорове, получаване на наследство вследствие на кончина).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply