Парите – Персонална година 7

Финансовото положение е доста неясно и несигурно, поради което се
препоръчва по-голяма предпазливост. Предвижданията трудно ще се конкретизират.
Понякога се стига, непреодолимо финансово затруднение… или обратно, неочакван
късмет във финансово отношение.
Характерни черти: финансови затруднения. Материална стегнация. Липса на
резерви или спестявания. Възможни неочаквани и необикновени печалби.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply