Общ климат – Персонална година 7

Още в началото на годината, общо забавяне на темповете: не се стремете
да се борите с това положение или да пришпорвате съдбата, ще се сблъскате с
инерцията. За предпочитане е да направите известни отстъпки и да се оставите
съдбата да ви носи, като в същото време не забравяте, че трябва да положите
усилия за поддържане на формата си или да търсите места за отмора. Неочаквани
събития могат коренно да променят хода на вашия живот.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply