Влияние на годишния ви цикъл – Персонална година 7

Цикъл 1: ново духовно развитие. Неочаквани срещи, приятелства.
Внимавайте с нервното напрежение. Блокиране на сделките: възможни спорове и
противоречия.
Цикъл 2: криза във връзките ви (разочарование, причинено от близки).
Непредвидими контакти, обогатяващо приятелство. Закъснение в реализиране на
някои проекти. Нервна умора.
Цикъл 3: желание да пишете, да контактувате.- Чувство за изолираност.
Добри шансове в материалния живот и разрешаване на съществуващо затруднение
(понякога).
Цикъл 4: блокиране, противопоставяне. Споразумение в професионалната ви
дейност. Не поемайте никакви рискове по финансови въпроси. Умора.
Цикъл 5: нови контакти. Много изгодни пътувания. Спорове и пререкания,
дължащи се на външни хора (стремете се да запазите своята независимост).
Стресове и вълнения.
Цикъл 6: проблеми от професионално или духовно естество. Тежки
отговорности: избягвайте да реализирате някакви замисли през този период.
Цикъл 7: здравословни рискове. Депресивна тенденция. Възможни
закъснения и загуби. Благоприятен период за интелектуалното ви усъвършенстване.
Цикъл 8: финансови трудности (не прибягвайте към спекулации и към
инвестиране на средства). Неочаквани възможности за получаване на пари.
Цикъл 9: разочарования и възникване на нови професионални или материални
проблеми. Риск от измама. Необичайни контакти с външни хора или с чужбина.
Отлични “вибрации” за пътувания.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Влияние на годишния ви цикъл – Персонална година 7”

  1. 1portrait says:

    1stratified…

Leave a Reply