Влияние на астрологичния дом – Персонална година 7

Дом 1: контакти, напредване (неочаквано). Нова ситуация. Стари връзки и
контакти ще се възродят. Стари проблеми, може най-сетне да намерят своето
решение. Нов поглед.
Дом 2: спънки, главоболия в професионалния Ви живот. Възможни са загуби
или закъснения (избягвайте опасни и спекулативни дейности). Неочаквани
постъпления на пари.
Дом 3: контакти при изненадващи условия. Нови идеи и творчески
възможности. Подходящ момент за умение. Пътувания. Понякога заболяване на близък
човек.
Дом 4: семейни грижи (пречки, задължения). Грижи за здравето на лице,
което живее с вас или е част от фамилната ви обкръженост. Следете
професионалната си дейност от много близо.
Дом 5: изключителна творческа дейност, изследователска дейност, учение.
Почивка, развлечения, пътуване. Възможна любовна връзка, тайна, укривана и
неочаквана.
Дом 6: необходимост от здравословно укрепване (чувство на умора и
спадане на тонуса, което налага медицинска консултация). Риск от измама или
злоупотреба с доверие: внимавайте с подписите си при поемане на ангажименти,
работни контракти (нищо не предприемайте в тази насока без изрична
предпазливост).
Дом 7: неочакван договор в професионалната ви дейност или в сделките ви.
Благоприятно разрешение на усложнена ситуация (предимно в личния ви живот,
семейството, където решението е лесно открито). Тайна любов.
Дом 8: грижа за здравето: налага се лечение или лекарска интервенция.
Душевна криза, която трябва да се преодолее. Опасност от кончина на човек от
антуража. Печалби и изгодни игри.
Дом 9: интелектуално или духовно развитие и заставане на нови позиции.
Интелектуална ангажираност. Развиване на знанията, обучение, анализи,
изследователска дейност, творчество. Нови връзки. Далечно пътуване.
Дом 10: съмнения, оспорване на установения ред. Неочаквано ново
развитие в дейността ви, но и професионални проблеми, тъй като периода е
нестабилен (възможни съдбовни поврати).
Дом 11: Подбор сред приятелите или антуража. Поставя се край на някаква
връзка. Закъснения в намеренията за усамотяване.
Дом 12: Душевна криза (принудителна изолация, депресия, проблеми със
здравето). Обърнете внимание на физическото си и душевно здраве.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Влияние на астрологичния дом – Персонална година 7”

  1. 2merchant says:

    2milfhunter…

Leave a Reply