Сантиментален живот – Персонална година 5

Момента е лошо подбран, за да се затворим в себе си или да оставим
развитието на една ситуация в негативна посока, противно на “вибрациите” за
година 5. Вдъхновението има повече свобода несъмнено и ви тласка към подновяване
и освежаване, да живеете по друг начин, особено по отношение на новите връзки,
които създавате в семейната среда. Тези промени не са несъвместими с едно
стабилно съществувание: достатъчно е да планирате едно пътуване, да промените
своя начин на живот, да организирате нови развлечения, да приласкаете другия
изменяйки някои детайли от външността си, да изненадате, като изоставите някои
дразнещи дребни привички или манийки – с една дума, да докажете въображение!
Характерни черти: прелъстяване и съблазняване. Вдъхновение и
разбирателство. Нова младост, регенериране, обмен, желания. Нови приятелства.
Любовни връзки, ако сте свободен.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply