Работата – Персонална година 6

Годината е много благоприятна за артистична и естетична дейност. Пълен
разцвет на творческите сили. Благоприятни влияния върху творческите способности.
Годината е много добре уползотворена. Вдъхновението, въображението, вкуса е един
отличен работен капитал, които щастливата случайност може да направи още
по-плодотворни. Общата тенденция е към уравновесеност.
Характерни черти: идеи, интуиция в работата (точност в тона, жеста и
думите). Хармонично развитие на приятелските връзки (при условие, че все пак сме
съобразителни). Разкрасяване на работните помещения, обзавеждане. Декорации.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply