Общ климат – Персонална година 5

Не ще липсват изгодни случаи през тази година, както и не е за
подценяване възможността за ново професионално развитие, дори промяна в поста,
който заемате, повишение, значителни командировки. Трансформация в структурите
и в организацията на труда ще бъдат в основата на корените промени при вас.
Равновесието в чувствата рискува да се наруши, но това няма да има отрицателни
последици. През година 5 ще срещнете различни хора и по принцип се създават нови
приятелства.
Избягвайте прибързаните реакции, дори когато нервността е доминираща,
непостоянството ви дебне.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Общ климат – Персонална година 5”

  1. 1jelsoft says:

    1spurious…

Leave a Reply