Здравето – Персонална година 5

През година 5 енергията е добра. Тенденции към надценяване на
възстановителните сили. Необходимо е да усмирите тази виталност и да се пазите
от крайности.
Да контролирате: гинеталните органи, нервите, дишането. Година 5
предразполага понякога (рядко обаче) към малки инциденти (злополуки) като
например нараняване, счупване или изгаряне.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply