Влияние на циклите на рождената дата – Персонална година 5

Цикъл 1: неочаквани събития с бързо развитие. Оформяне на проекти.
Нервност и прибързаност.

Цикъл 2: пречки и спънки причинени от закъснения и ограничения, промени
в програмите ви или свързани с пътувания. Притеснения произтичащи от
управленческа дейност. Нови контакти. Неочаквана подкрепа, помощ от близки,
изгодни ситуации.
Цикъл 3: възможности, от които трябва да съумеете да се възползвате.
Отмиране на проблеми от близкото минало. Промени. Командировки. Еволюция по
посока на нови проекти.
Цикъл 4: крехко равновесие в човешките отношения (в работата ви или
частно). Трябва да се научите да чакате, за да видите реализирането на своите
проекти и да се адаптирате постепенно. Не избързвайте с излагането и прилагането
на решенията си.
Цикъл 5: промяна. Мутация. Пътуване. Преместване, бъдете предпазливи,
нестабилна обстановка, внимание с избухливостта. Нервността доминира.
Цикъл 6: смяна на жилището, промяна на работното място или квартирата.
Промени в семейството. Приятелска среща (или любовна), вероятни авантюри.
Цикъл 7: промени съпроводени със спънки и ограничения. Проблеми по
време на пътуване или по повод пътуване. Неочаквани изгодни положения.
Цикъл 8: финансово разрастване, но с цената на значителни или
многобройни разходи. Финансови шансове вследствие на бързи операции, но
понякога с голям риск.
Цикъл 9: Отлични “вибрации” за пътуване в чужбина и в далечни места.
Дълго(и) пътуване(я). Трудности в личния живот (неприятности от всякакво
естество, но преодолими). Не прахосвайте енергията си поставяйки си много цели.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply