Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6

Дом 1: фамилни дейности. Заетост главно в къщи или в семейството. Нов
дом (жилище). Обвързване, съвместен живот, дори брак.
Дом 2: Нови отговорности в работата. Уреждане на някои фамилни сделки
(често от финансов характер). Ще направите значителни разходи за близък човек.
Преустройства в жилището. Сделки с недвижими имоти (покупки-продажби).
Дом 3: Нов цикъл за творчество и комуникации. Интересни контакти. Добри
възможности в артистичната и естетическа сфери. Подновяване на добрите връзки с
някои по-близки или по-далечни членове от семейството.
Дом 4: Тежки отговорности (в семейството или в работата). Източниците на
средства са застрашени от допълнителни разходи или проекти за инвестиране.
Сделки с недвижими имоти. Изменения в жилищната обстановка. Интензивна работа.
Дом 5: Сърдечна среща, създаване на ново приятелство. Връзки, които ще
прераснат в съюз. Благополучно раждане в семейството. Проекти и творчество,
които имат много добри перспективи.
Дом 6: Претоварване в работата. Спънки и пречки в работата. Поради
обтегнати взаимоотношения. Грижа с персонала, с който работите или с колегите
ви. Домашни грижи.
Дом 7: съюз, брак. Помиряване в някои случаи; в противен случай развод
или ясно изразен конфликт. Раздяла, ако не се намери добро решение. Възникване
на юридически или административни проблеми (да не се стига до процес).
Дом 8: инвестиране в скъпоценни камъни (закупуване на къща или пък
апартамент). Сделки с имущество, свързани със семейството или брачната двойка.
Понякога наследство. Напрежение, “история” от семеен характер, различия във
възгледи. Раждане.
Дом 9: Притеснения от административен или юридически характер.
Избягвайте заемите и поръчителството. Грижи, свързани със семейството на
съпруга(та). Спогодба или създаване на връзки с лице извън дома.
Дом 10: развитие в областта на професионалните ви отговорности.
Неприятности, административни (или юридически) проблеми. Нови стъпки касаещи
вашия персонален или професионален статут. Данъчни проблеми. Налага се да
направите избор (възможни са нови професионални ангажименти).
Дом 11: успехи в творческата дейност (артистична, естетическа). Помощ и
поддържане от прекия антураж (от хора, близки в работата или в частния Ви живот,
банката, висшата иерархия, родители и т.н.).
Дом 12: домашни проблеми, задължения (грижи за болен близък човек).

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Влияние на астрологичния дом – Персонална година 6”

  1. 1promised says:

    3protective…

Leave a Reply