Сантиментален живот

Под ударите на 1, егоцентризмът доминира. Тенденции към диктат, понякога
заповеднически, по отношение на партньора. Дистанциране по отношение на
семейните връзки. Нараснала нужда от автономност, което може да отведе далече,
дори в общия, съвместен живот.
Неомъжените, които ще открият сродната душа ще имат трудности все пак
да я задържат! Стремете се наистина, да не разпространявате много вашия егоизъм
върху другите, оценявайте по-добре техните нужди и очаквания.
Характерни аспекти: дух на предприемчивост. Изненадващи срещи в любовта
и в приятелството.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply