Сантиментален живот – Персонална година 2

През тази година сантименталния ви живот играе много важна роля: търсите
равновесие повече от всеки друг път. Отношенията ви с жените имат по-изразен
характер, положителен или отрицателен: съпруга, майка, сестра, дъщеря, приятелка
- се намесват в съществуването ви.
Поставя се под въпрос брака ви. Кризисна атмосфера, продължително
неразбирателство, което може евентуално да прерасне в конфликт. Скъсване на
връзките тогава, когато липсват признаци на разбирателство и дори когато са
пробвани всички компромиси. Добри изгледи за успехи на тези, които се надяват
да открият сродната им душа. Двойствена сърдечна връзка за някои при условия,
които биха могли да се окажат горе-долу задоволителни.
Характерни черти: повишена чувствителност при условие, че сте в
хармония с женската страна от вашето аз и, че можете да овладеете вътрешната
си раздвоеност. Среща, нова връзка, нови приятелства. Съвместен живот, женитба.
Освобождаване от една подтискаща връзка.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply