Сантиментален живот – Персонална година 4

Доминират семейните проблеми (съпруг, съпруга, родители, деца…) сякаш
цари спокойствие, поне привидно. В действителност е възможно да се правят, някои
блокажи предимно в сантименталния ви живот, освен ако не бъдат избегнати чрез
активна работа за подобряване на отношенията ви с близките, като им обръщате,
повече внимание.
Характерни черти: желание за изграждане или стабилизиране.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply