Работата – Персонална година 4

Професионалната дейност е една от най-важните за годината: период на
практическо приложение, главната цел на което е да се постигне една солидна
ситуация добре балансирана и трайна. Множество ограничения, закъснения и спънки
може да се очакват през първия месец на годината. Подобрение през второто
полугодие. Сделки, които трябва да се следят от много близо, но успехите идват
чрез постоянство и настойчивост. Може да се очаква настъпването на конструктивен
период, надежда за една реализация с траен ефект. Година на загуби, на забрава,
кражби, бягство, без необратими последствия.
Характерни аспекти: постоянство. Кураж и желание да се “захванем”за нещо.
Битки с неравни оръжия, но с ясно изразена резистентност.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply