Работата – Персонална година 3

Силен импулс за творчество: или желание за прилагане в практиката на
нови идеи, на проекти, целта на които е подобряване на стандарта на живот и
постигане просперитет (благоденствие), особено когато дейността е свързана с
търговия (всякакви инвестиции са добри, които разширяват полето на дейност,
създават структури и вземат размах, разширяват жилищната площ или се придобиват
нови оборудвания и по-ефикасни средства), издателска дейност (вестници, книги,
различни публикации), изкуствата и всякаква творческа дейност.
В другите области също може да се очаква успех, който често компенсира
положените усилия.
Характерни особености: нови идеи, творчество, способност да създаде
нови връзки (може би полезни).
Общо подобряване на условията на живот, както в личен така и в
професионален аспект. Очакват се успехи.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Работата – Персонална година 3”

  1. 2allocated says:

    2panties…

Leave a Reply