Парите – Персонална година 2

Парите идват преди всичко от работата … и от търпението, но да не се
подценяват изгодните случаи и външната помощ.
Характерни черти: предпазливост, търпение и контрол. Подходящ момент за
спестяване. Загуба на пари поради заслепено доверие. Ползване на капитали.
Извършване на разходи за подобряване вашето жизнено ниво, комфорта или
безопасността ви.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply