Общ климат – Персонална година 4

Фаза на усилия и интензивна работа, ограничения, трудности и материални
несгоди. Годината 4 ограничава перспективите. Умората може да я направи още
по-тежка.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply