Влияние на цикъл на рождената дата – Персонална година 4

Цикъл 1: промени в работния Ви статут (лично развитие в нова
конструктивна насока).
Цикъл 2: бавна и колеблива еволюция. Рискове в работата или в сделките.
Напрегнати взаимоотношения.
Цикъл 3: благоприятно развитие въпреки известна мудност и пречки.
Подобрения.
Цикъл 4: ограничаващи условия. Налага се вземане на решения отнасящи се
до работата ви или до материалните усилия на живот.
Цикъл 5: промени или еволюция в дейността. Промени отнасящи се до
жилището. Неприятности произтичащи от някои законови или административни
постановки.
Цикъл 6: семейни и домашни неразбирателства и задължения.
Цикъл 7: противопоставяния в работата и домашния ви живот. Налага се да
овладеете някои депресивни тенденции (крехко здраве).
Цикъл 8: рискове от неизгодните ангажименти, професионални или
материални. Вземане на решение или подписване на договор, което трябва да стане
с повишено внимание. Възможни са финансови затруднения.
Цикъл 9: материални или домашни спънки и главоболия. Не е изключено
някакво предателство в областта на сделките или др. Проблематична клинична
връзка.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply