Влияние на цикъла на рождената дата

Цикъл 1: успех в контактите ви. Подписване на контра сделки. Създаване
на контакти, представят се изгодни случаи във всички области. Нови моменти в
някаква процедура или на спор.

Цикъл 2: значително развитие в отношенията с други. Нови срещи, успехи
в любовта или в изпълнението на различни проекти. Следете да не се разпилявате
в много направления. Възможно разрешение на стар спор или несъгласие.
Цикъл 3: необмислени действия. Прахосничество. Тенденция към разпиляване
на силите и захващане с много неща едновременно. Обогатяващи контакти.
“Положителни” вибрации за реализиране на конкретни проекти.
Цикъл 4: неуравновесеност в личните обноски или сблъсъци с антуража ви.
Поява на точки на “търкане”. Активност в процес на развитие, въпреки мъчителните
усилия за постигането или поддържането на солидни позиции.
Цикъл 5: пътуване, командировки, инициативи. Сделки. Благоприятни
контакти с външния свят. Добри резултати от съдебен спор. Бурен емоционален
живот.
Цикъл 6: сърдечна връзка носи конструктивни решения. Любовни срещи.
Силни “трептения” към семейството и близките. Въобще добри контакти. Печалба.
Цикъл 7: повишена творческа дейност: писане, изследване, анализиране,
размишления. Тревоги във връзка с отношенията ви с хората.
Цикъл 8: експанзия в сделките. Полезни и плодотворни инвестиции в
перспектива. Изгоди. Професионално израстване. Успехи в областта на
комуникациите.
Цикъл 9: интересни контакти с чужбина. Разочарование от някои ваши
проекти. Доста грижи и тревоги.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply