Влияние на цикъла на годината

Цикъл 1: възбудимост. Склонност към ускоряване на събитията, особено с
началото на годината, поради нетърпение. Реализацията е по-скоро положителна.
Действието е ключовата дума: движение. Благоприятно за поемане на рискове. Тези
действия ще бъдат под най-благотворна закрила.
Цикъл 2: Доминира създаването на нови връзки. Преоценка на една връзка,
възможно скъсване, свързване на нова основа. Нови контакти и връзки. Общи
проекти с добри шансове за реализиране.
Цикъл 3: проекти, на път да бъдат реализирани. Подходящи моменти за
постигане на успехи. Благоприятни случаи, от които трябва да знаем да се
възползваме и най-вече по отношение на предприемаческата дейност, инвестиране
във всяка област с най-големи шансове за успехи.
Цикъл 4: блокиране: изгодните случаи са рядкост и когато се представят
те са без реални шансове за реализация. Закъснения, пречки. Не предприемайте
нищо съществено в материалния сектор, освен ако бъдете много внимателен и
съобразителен при преговорите.

Цикъл 5: промени в перспектива, но в един доста несигурен контекст.
Импулсивност, нестабилност. Нервно напрежение и безпокойство. Рискове от грешен
избор. Пътуване и преместване.
Цикъл 6: решения от семеен характер свързани с емоционалния живот и дома.
Нови отговорности. Пораснали задължения и разходи. Сделки с недвижими имоти -
получаване, продажби, преместване. За артистите, отлични “вибрации”, както и
въобще за творците.
Цикъл 7: пауза, закъснения, бавно придвижване на въпросите.
Интроспекция, размишления. Съмнения относно развитие в духовно отношение.
Чувство за изолираност. Закъснение в реализиране на проектите ви.
Противоречивост. Нужно е повишено внимание и съобразителност във всяка
ваша дейност. Спад на енергията: следете физическата си форма, не позволявайте
спадналия ви тонус да увреди на здравето ви.
Цикъл 8: добри “материални вибрации”. Проекти за финансово
стабилизиране, нови сделки. Доходите ви ще нараснат, особено ако проявите
съобразителност. Покупки и продажби.
Цикъл 9: проблеми с любовните и приятелски връзки. Тежко изживявате
нелоялности от страна на близък приятел. Социалният живот е доста по-приятен.
Пътувания, установяване на връзки с чужбина или с отдалечени райони. Договори
на всички нива.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Влияние на цикъла на годината”

  1. 1relaxation says:

    3rooster…

Leave a Reply