Влияние на астрологичния дом

Дом 1: начало на един цикъл от 12 години, маркиращ известно обновяване.
Периодът е благоприятен за вашите амбиции и за личните инициативи. Промяна
(подобрение или промоция). Благоприятни възможности за мутации. Промяна
(в положителна посока) на личния ви статус. Подписване на контракт.
Добре платена работа (длъжност) или извършване на представителна
командировка. Промени в работното място, ново бюро или офис. Смяна на жилище,
преместване в друг град или друг район, понякога дори емиграция.
Дом 2: добри финансови възможности, както в работата, така и в работните
отношения и в аферите (сделките). Заемане на нов пост (длъжност) във вашата
дейност. Нова работа. Нови сделки. Постъпления на пари от получаване на кредит.
Увеличение на заплатата или на постъпленията на пари. Но също: разходи или
предвидени от преди това инвестиции. Проект(и), родени под въздействието на
импулсивни състояния, които трябва да се изпълнят възможно най-добре.
Дом 3: отлична година за конкретизиране на нови проекти, най-вече в
социалната област, общуване, връзки. Нови перспективи пред професионалния ви
живот. По-добра клиентела или увеличението й, както и разширяване на Вашето
поле на действие. Нови сделки. Транзакции (покупки, продажби). Социална и
творческа дейности. Успешна учебна дейност. По-тесни контакти с някои членове
от фамилията (съпруг, съпруга, приятели, братя, сестри). Възможни са грижи или
притеснения за някой от тях. Срещи, събрания, подновени връзки.
Дом 4: възможна е една радикална трансформация на базови структури
(фамилия, работа). Дом 4 донася край: край на една чувствена връзка, на
съвместен живот, пренасяне в нов дом. Прехвърляне собственост на жилище и
настаняване в ново такова. Работа в домашна обстановка. Домашни проблеми,
обтегнати отношения с околните. Край на една работна мисия. Професионални
изменения. Обстоятелства в семейството, изискващи повишени грижи или внимание
(родителите или дядо – баба са причината за това състояние).
Дом 5: бягство сред природата, бурна творческа дейност, нови проекти.
Пътувания. Духовно усамотяване. Литературни и артистични изяви. Нова сърдечна
връзка. Ново приятелство. Майчинство. Контакт с дете (или деца), както и с
юноши.
Дом 6: дом 6 символизира чувствата и работата, които трябва да се
преосмислят. Грижи в професионалното поприще, разбирателство, трудности. Налага
се да бъдат положени големи усилия, за да се задържим в една бурна среда, както
в професионално, така и в лично отношение (обтегнати отношения във всички
области). Здравето понася последствията от разстройството и промените. Не
злоупотребявайте с възбудителни средства, спазвайте хранителен режим, водете
по-здравословен живот. Излети сред природата, като си запазите моменти за пълно
отпускане.
Дом 7: този астрологичен дом изглежда изисква вземане на решение в
личните ви или професионалните отношения: ще бъде постигнато съгласие или
подписан договор от решаващо значение за дейността им, който ще донесе много
новости: обвързване, емоционално съгласие при свободните от брачни връзки.
Преосмисляне при стабилните двойки, дори при брачните. Напрежения, конфликти,
кавги: с енергия и воля, би могло безспорно да се неутрализират негативните
“вибрации” и да се възстанови хармонията на живота.
Дом 8: този дом е свързан със сделките, с парите, с отпускане на
кредити, със сериозни материални и физически промени. Непредвидено постъпване
на пари. Плодотворни инвестиции. Отпуснат заем. Заплата или доходна работа с
повишение. Наследство. Дом 8 ви съветва да обърнете по-голямо внимание на
здравето, особено ако не сте се консултирали с вашия лекар отдавна. Тази година
вие рискувате да изпитате страх, тревога, самосъжаление и да изпаднете в
кризисни състояния на съмнения и безпокойство, относно бъдещето ви.
Дом 9: благоприятен период да възстановите своето самочувствие и да
вземете някакви нови решения. Фаза на успокоение и отмора, на развлечения, на
подновяване на приятелските ви връзки. Комуникации, писане, издаване. Подписване
на договор. Нови преговори. Важно или далечно пътуване. Сантиментални аспекти,
свързани с чужбина или с някакъв отдалечен район. Установяване на контакти с
един държавен орган или с някакъв официоз (за някои, поради водене на процес
или решаване на спорни въпроси).
Дом 10: този дом оказва влияние преди всичко върху активността,
амбициите, вдъхновението. Издигане на професионалния статус. Промени (промоция).
За някои създаване на нови структури на дейност. Административната и данъчна
ситуация може да стане причина за мобилизиране на цялото ви внимание: стремете
се да не оставяте нищо на случайността, която не винаги е добър слуга.

Дом 11: доста положителни “вибрации”. Външна помощ и експанзия:
събитията се подреждат по един изгоден начин и новите проекти имат добра
поддръжка. Възможна промоция. Популярност. Увеличение на клиентелата. Нови
приятелства, нови контакти и връзки. Новини (щастливи) относно децата.
Дом 12: през година 1, този астрологичен дом донася един доста
напрегнат климат и често се отразява върху здравето. Вътрешна криза, чувство за
изолираност, на обезкуражаване.
Енергични усилия за подобряването на физическото и морално здраве.
Установяване на контакт (сделки) с колектив, дружество или обществена
институция. Вероятно сключване на договор.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply