Влияние на астрологичния дом – Персонална година 2

Дом 1: бавно и неравномерно развитие с честа преоценка на различни
позиции. Предложения, които заслужават внимателно проучване. Благоприятно
начало за едно асоцииране или материално сътрудничество. Нов статут, свързан
с други хора. Начало на сериозна любовна или приятелска връзка.
Дом 2: Крехко финансово положение. Нужна е висока съобразителност, ако
работите асоциирано (в рамките на предприятието или в рамките на някаква бригада
или изобщо в съдружие): това е един рисков период. Възможност от поддръжка.
Внимавайте с напрегнатите ситуации или с конфликтите с жени.
Дом 3: добро влияние за творческа дейност и за развитие на вашите
връзки. Ще работите в екип. Дейността ви протича в рамките на някаква група или
сдружение. Материалния ви живот не е стабилен: внимание от преразходи.
Дом 4: ударението е поставено върху връзките ви с жени, близки до вас
(майка, съпруга, дъщеря, приятелка…) Притеснения във връзка с близка жена
(щастие или конфликти). Проблеми свързани с жилището, семейното наследство или
с брачните придобивки. Проекти отнасящи се до недвижима собственост.
Дом 5: Доминира емоционалният ви живот. Любовни срещи. Чувствата ви са
поставени на преоценка. Съзидателни проекти: бременност, майчинство, раждане на
дете. Грижа или радост свързани с едно дете.
Дом 6: спадане на тонуса ви и на морала: внимавайте за депресия!
Напрегнати отношения с личния ви или професионален антураж. Стресова атмосфера.
Задължение и пречки, наложени от външни обстоятелства.
Дом 7: “контрактна” година, както за добро, така и за лошо (договаряне
или скъсване). Добра година за сдружение, за начало на общо съжителство и дори
на женитба. Раздяла за семейство, което от доста време живее трудно и не е
успяло да разреши противоречията си. Професионални договори или сдружения.
Дом 8: обединяване на капитали, на сделки (финансов договор) отнасящ се
до заем и т.н. Прехвърляне на собственост. Неочаквана печалба, понякога дори
необикновена. Провидението идва на помощ. Жените да обърнат по-голямо внимание
на здравето си. Грижа за здравето на близък.
Дом 9: претовареност, проблеми свързани с родителите на партньора или
неговото семейство. Връзки с чужбина. Приятелство, контакти с някаква личност,
която живее далече или в чужбина. Спорове с отделни лица или с колективи,
усложнени поради намеса на администрацията или съдебните власти.
Дом 10: подписване на работен договор. Професионално сдружение.
Поставяне под въпрос на един съществуващ статут (промяна в назначението,
в служебното положение, в ранга и т.н….). Административни проблеми, спорове
или обикновени неизбежни формалности.
Дом 11: добри приятелки. Вибрации ви поддържат, покровителстват.
Проекти, облагодетелствани от съдбата. Добри изгодни случаи. Получавате
значителна помощ от близки хора.
Дом 12: стресова година, особено за жените. Рискове от претоварване, от
депресии. Грижи, произтичащи от един (или от множество) член(ове) от женския ви
антураж. Отрицателни незадоволителни връзки. Тайна и усложнена любов. Близък
човек е болен, възможни са посещения в болници.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply