Влияние на астрологичния дом – Персонална година 3

Дом 1: развитие и успех в личните проекти. Влияние над другите,
неустоим чар. Благоприятни контакти и изразителност. Плодотворни преговори.
Край на спорове и конфликти.
Дом 2: повишаване на приходите, експанзия. Често пъти импулсивни и
непредвидени разходи. Смели и рисковани спекулации. За някои насочване към
живот в чужбина.
Дом 3: подписване на един или няколко контракта. Промоция. Множество
изгодни случаи в дейността ви и в контактите. Благоприятен период за проучвания
и учение. Командировки, пътувания. Като цяло добри резултати.
Дом 4: възможни операции с недвижима собственост (покупки, продажби,
даване под наем, строителство). Търговски сделки. Предложения за работа. Спорове
или семейни проблеми в процес на разрешаване.
Дом 5: възможно майчинство. Добри изгледи в отношенията ви с децата.
Творческа дейност и подкрепа на усилията ви в тази област. Интересни срещи
(включително любовни). Облекчени и облагодетелствани контакти на всяко ниво.
Дом 6: поемане на нови отговорности. Разширяване на вашето поле на
дейност, подобрение. По-добри финансови аспекти (повишаване на вашите доходи,
на заплатата, премии). Нестабилен период за вашите чувства.
Дом 7: договор. Финансово споразумение. Благоприятно развитие на един
процес или на спор, решаващ се по съдебен или административен път. Едно старо
несъгласие на път да се уреди. Напрегнати отношения с близки, засилена
емоционалност.
Дом 8: постъпление на пари, извън трудовите ви доходи (премии, помощи,
надбавки, различни изплащания, от игри и т.н.). Печалба от търговска дейност или
някаква свързана с комуникациите. Поемане на риск в управлението на парите ви
или на източника ви на доходи. Значително или екстравагантно пилеене на пари
(дори спекулации).
Пазете се от сърдечни (емоционални) кризи – съпруг, съпруга, семейство,
приятели.
Дом 9: конфликт, спор или някакъв проблем са на път за решаването им.
Напрежение или грижи произтичащи от семейството на съпруга(та). Контакти в
най-широкия смисъл. Благоприятен момент за публикации. Пътуване и прехвърляне
на имущество в чужбина. Обществени успехи.
Дом 10: интересно предложение в работата, което може да доведе до
повишение и издигане на професионалния статус. Нови благоприятни и изгодни
ситуации. Добри сделки, експанзия.
Дом 11: пътуване, развлечения, отмора. Срещи и плодотворни връзки.
Разширение на клиентелата. Приятелства. Добра подкрепа на проектите.
Дом 12: душевни проблеми, сърдечни грижи или рискове от развод.
Усложнени ситуации във всяко отношение. Стресови положения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply