Влияние на астрологичните домове – Персонална година 4

Дом 1: нов прогрес в работата, в личния живот, но поддръжката отвън е
ограничена. Налага се да се вземат конкретни решения.
Дом 2: финансови грижи (нестабилна област). Трудности в посрещането на
задълженията и преодоляване на пречките. Нужно е повишено внимание при поемането
на ангажименти, както и при сделките (възможни са закъснения и спънки).
Дом 3: проекти (понякога с много спънки). Командировки и пътувания.
Напрежения и грижи, свързани с непосредственото обкръжение. Спогодби, придружени
с притеснения или закъснения. Лоши новини, отнасящи се до близки хора или
партньори. Липса на поддръжка.
Дом 4: фамилни грижи (родители, възрастен човек, болен). Трудно
напредване в работата Ви. Безрезултатни преговори. Промени в бита. Смяна на
жилището или на работата.
Дом 5: оспорвани или закъснели проекти. Душевни притеснения, възможно е
във връзка с децата. Необходимост от разтоварване.
Дом 6: Лошо възнаградени усилия. Слабо признание за работата и
предаността. Допълнителни натоварвания и нови пречки. Сериозни блокажи, които
могат (за някои само) да причинят прекъсване на трудов договор. Напрежение в
отношенията с другите. Крехко здраве: неразположение, физически усложнения.
Дом 7: договори. Значителни професионални ангажименти. Връзка, която се
стабилизира. Емоционално напрежение, без реални увреждания.
Дом 8: конкретни проблеми. Риск от загуба на пари, работа или статут.
Спорове, борба, конфликти. Рискове от кражба. Повишено внимание във всички
сфери, възможна злополука.
Дом 9: риск от финансови загуби. Административни неприятности. Налага се
уреждане на проблеми от законов или юридически характер. Възможност от неуспех в
някаква процедура. Откриване към чужбина или към външния свят.
Дом 10: Промяна или нов статут в дейността ви в резултат на
неблагоприятна ситуация или блокаж. Конфликтен климат. Данъчни главоболия, в
някои случаи, или административни проблеми. Грижи или тревоги, свързани с
родители, семейство, понякога бащата.
Дом 11: опониране или закъснение в реализирането на ваши проекти.
Разочарования от близки хора, приятели или партньор. Нови цели в живота, чието
постигане изисква търпение.
Дом 12: чувство за изолираност. Неподвижност и стагнация. Здравето може
да бъде повлияно от тези трудни ситуации. Ниско самочувствие снижено физическо
съпротивление.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply