Цикъл 4

Цикъл 4

Първи цикъл: рано изразени усет към работата и дисциплината.
Обкръжението е доста ограничено и стеснено. Нужно е търпение, тъй като без
него размахът ще е твърде ограничен.
Втори цикъл: еволюция, белязана от активност и отговорност. Нужни са
усилия и настойчивост. Закъснения и бавно изпълнение. Препоръчва се
предпазливост в материалния живот и при сделките.

Трети цикъл: По избор или по задължение активната фаза от живота
продължава. Благоприятен момент за постигане на материална стабилност и
сигурност. Често пъти липса на улеснения, дори ограничения.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply