Циклите на буквите

Изхождайки от буквите, които съставляват името и фамилията е възможно
да се извършат годишни прогнози, тъй като буквите имат също така своя символика

Ето кои са преходните букви за Мари – Пиер Беревал: (виж таблицата на
следващата страница).
От 38 до 39 годишна възраст Мари – Пиер е под влияние на буквата М,
което е валидно за периода от 13 юни 96 г. до 13 юни 97 г. През периода от 37 до
38-а годишната си възраст тя е била под влиянието на буквата L, което е било в
сила от 13 юни 1995 г. до 13 юни 1996 година.

——————————————————–
M 0 до 1 година 19 до 20 години 38 до 39 години
A 1 до 2 години 20 до 21 години 39 до 40 години
R 2 до 3 години 21 до 22 години 40 до 41 години
I 3 до 4 години 22 до 23 години 41 до 42 години
E 4 до 5 години 23 до 24 години 42 до 43 години

P 5 до 6 години 24 до 25 години 43 до 44 години
I 6 до 7 години 25 до 26 години 44 до 45 години
E 7 до 8 години 26 до 27 години 45 до 46 години
R 8 до 9 години 27 до 28 години 46 до 47 години
R 9 до 10 години 28 до 29 години 47 до 48 години
E 10 до 11 години 29 до 30 години 48 до 49 години

B 11 до 12 години 30 до 31 години 49 до 50 години
E 12 до 13 години 31 до 32 години 50 до 51 години
R 13 до 14 години 32 до 33 години 51 до 52 години
N 14 до 15 години 33 до 34 години 52 до 53 години
E 15 до 16 години 34 до 35 години 53 до 54 години
V 16 до 17 години 35 до 36 години 54 до 55 години
A 17 до 18 години 36 до 37 години 55 до 56 години
L 18 до 19 години 37 до 38 години 56 до 57 години
——————————————————–

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply