Среща на числа

Когато две числа се пресичат в един и същи период:
3/5: трудно съжителство (2: зависимост, 5: независимост)
3/4: 4 ограничава изразителността на 3.
4/5: 4 блокира 5, а 5 дестабилизира 4.
5/6: отговорностите на 6 блокират развитието на 5.
6/8: семейни проблеми, но плодотворен бизнес.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply