Смекчени съотношения

Смекчени  съотношения:

2/4: напрежения във връзките и контактите.
2/7: променливо и нестабилно положение.
2/9: емоционални напрежения.
3/8: материални или финансови проблеми.
4/9: 9 способства за развитието на 4, при положение, че последното не
е силно блокирано.
5/8: височини и низини. Финансови рискове, въпреки внезапни шансове.
7/9: тези две числа се привличат силно. Същевременно следва да се каже,
че емоционалните напрежения трудно ще се изгладят.

Главните числа 2/11 и 4/22, изживяни като такива, имат превъзходство над
другите числа. Те се налагат от самосебе си. На това ниво на изследване, те не се
вземат под внимание при сравненията.
Другите сравнения са неутрални или положителни.
Естествено, срещите на числата имат същото значение независимо от
подредбата. 2/5 има същия смисъл, както и 5/2 и т.н.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply