Реализация 3: творчество, комуникации

Реализация 3: творчество, комуникации.

Първа реализация: творчески възможности, които трябва да се развият.
Съблюдавайте реда. Разнообразни интереси, които затрудняват избора. Приятелство
и сърдечни връзки.
Втора и трета реализации: реализация в една област, където комуникациите
доминират. Стремете се да избягвате разпиляването и разсейването. Понякога
нестабилен емоционален живот. Контролирайте разходите.
Четвърта реализация: интензивен социален живот с много контакти.
Влечение от нови изразни средства и творчество. Многобройни контакти.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply