Път на живота 5

Път на живота 5

Цел: да се реализира в една свободна среда и богата откъм жизнен опит.
Необходими качества: чувство за автономност, за пространство,
приспособимост и подвижност.
Да се избягват: избухливостта, нестабилността.
Характеристики: развитие, отбелязано от промени и многобройни събития.
Нужда от адаптиране към “завоите по пътя”. Разнообразни интереси, често изгодни
случаи и плодотворен обмен с другите. Пътуванията и изследванията спомагат за
постигане на равновесие. Импулсивни и крайни реакции. Необмислените и рискови
постъпки понякога се наказват строго. Необходимост от запазване на известна
независимост в емоционално, професионално и материално отношение. Сигурен шанс
в живота. Добра енергия, но със склонност към невротичност и към умствена
възбудимост.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply