Път на живота 3

Път на живота 3.

Цел: да се докаже и комуникира.
Необходими качества: Открит дух, контактност и жизненост.
Да се избягват: разпиляване в много посоки, възбудимост, силно
избухливия характер.
Характеристики: развитие при общуването с другите. Нито рутина,
нито неприятности, а ритъма на работа понякога изморителен и стресов.
Успех чрез творчество, изобретателност, откривателство или чрез подпомагане
на другите да решават проблемите.
Лесни и бързи контакти. По често повърхностни връзки. Тенденция към
прекалено ангажиране и разностранни интереси. Емоционалният живот е мотивиращ
и прогресиращ. Страх от монотонност и от отегчаване. Понякога трудности в
постигането на стабилност преди достигане на зряла възраст. Променливо
финансово състояние. Да се избягват необмислени решения, въпреки шансовете.
Доста енергия, но с тенденция за разпиляване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Път на живота 3”

  1. 3desirable says:

    3musician…

Leave a Reply