Път на живота 2

Път на живота 2.

Цел: реализиране с останалите (в колектив).
Необходими качества: вслушване в мнението на другите, търпеливост,
дипломация.
За избягване: подчиненост, свръхчувствителност.
Характеристики: променлив живот, труден за управление.
Пригаждане към външните неблагополучия; многобройни изгодни случаи.
Доминиращи са рационалния и емоционалния живот. Важна роля играе приятелството.
Постоянно търсене на сигурност на всички нива. Колебливост, пристрастие
(емоционален или професионален). Променлива енергия. Успех в сътрудничество с
други. Шансът се представя внезапно, след дълги години на очакване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply