Преминаване през астрологичните домове

Едновременно с цикъла на рождената дата, ние сме подложени на влиянието
на преминаващия астрологичен дом, който е валиден също така от рождена дата до
нова такава. Съществуват дванадесет астрологични дома. За да определите
астрологическия дом на годината консултирайте следващата таблица, където
възрастта отговаря на даден астрологичен дом.
През 1996 година Мари – Пиер Берневал ще бъде на 38 години. Тя ще бъде
под влиянието на дом 11 от 13 юни 1996 до 13 юни 1997 година. През периода от
13 юни 1995 година до 13 юни 1996 година тя е под влиянието на 12 дом.

——————————————————————————
Д о м В ъ з р а с т
——————————————————————————
1 0-1 12-13 24-25 36-37 48-49 60-61 72-73 84-85 96-97
12 1-2 13-14 25-26 37-38 49-50 61-62 73-74 85-86 97-98
11 2-3 14-15 26-27 38-39 50-51 62-63 74-75 86-87 98-99
10 3-4 15-16 27-28 39-40 51-52 63-64 75-76 87-88 99-100
9 3-4 16-17 28-29 40-41 52-53 64-65 76-77 88-89 1100-101
8 5-6 17-18 29-30 41-42 53-54 65-66 77-78 89-90 101-102
7 6-7 18-19 30-31 42-43 54-55 66-67 78-79 90-91 102-103
6 7-8 19-20 31-32 43-44 55-56 67-68 79-80 91-92 103-104
5 8-9 20-21 32-33 44-45 56-57 68-69 80-81 92-93 104-105
4 9-10 21-22 33-34 45-46 57-58 69-70 81-82 93-94 105-106
3 10-11 22-23 34-35 46-47 58-59 70-71 82-83 94-95 106-107
2 11-12 23-24 35-36 47-48 59-60 71-72 83-84 95-96 107-108
——————————————————————————-
Кореспонденция между възрастта и астрологичните домове.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Преминаване през астрологичните домове”

  1. 3suburban says:

    1acetylene…

Leave a Reply