Предизвикателство 6

Предизвикателство 6

Поява на трудности при поемането на отговорности и тенденция към чувство
за вина. Желателно е да се търсят уравновесен емоционален живот и разбирателство.
Поука: подпомагай хората около теб, без да ги задушаваш, доказвай им, че
им вярваш, отстранявайки съмненията и безпокойствата.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply