Метод на интерпретация

1. Персонална година

Проява на главните влияния на годината: общи положения елемент М по
области, съвети.
Най-напред трябва да се постави въпроса, тази персонална година дали е
кармична (липсващо число) или не? Ако да, трябва да се вземе под внимание, какви
уроци да се усвоят през тази година. Тази персонална година отговаря ли на
главното предизвикателство в нейния жизнен път или не? Тази персонална година е
ли в съгласие с преходното реализиране в живота в този именно момент? А също
така с нейния жизнен цикъл? Най-сетне с жизнения й път?

2. Годишните цикли на рождената дата.

Да се опишат циклите в зависимост от персоналната (личната) година.
Тези цикли описват по-скоро положителните или отрицателни влияния на
годината и дават уточнения върху начините, по които ще бъдат изживяни следващите
астрологични домове.

3. Астрологичните домове на годината.

Прави се описание на тези домове в зависимост от персоналната година.
Както в астрологията, тези домове посочват приоритетните области в течение на
годината. Направете един малък синтез с циклите на рождената дата.

4. Буквите на преминаването-транзитирането

Описание на буквите, които отразяват главните промени в живота през
съответната година.

5. Общ синтез

Вземете под внимание, разбира се и доминиращите аспекти преди и след
рождената дата.

Анализ на 1996 година

за Мари – Пиер Берневал

———————–
Персонална година: 8
13 / 6/ 38 години/
———————-

Цикъл: 2 Цикъл: 3
Дом: 12 Дом: 11
Буква: L Буква: M
————————–

Персонална година 8

Това е една преди всичко материална година, “конкретна”, през която
трябва да се полагат усилия непрекъснато. Стабилитет във всички области на
живота.
Работа: преодоляване на пречки и поемане на отговорности ден след ден.
Развитието е положително, ако началните условия на отпочване на
дейността са добри; в противен случай, риск от загуба в статута.

Духовен живот: съвместен живот, закрила, комфорт. Някакъв конфликт още
от началото на годината може да доведе до раздяла.
Парите: да се осигури и поддържа баланс на бюджета. Инвестиране.
Здраве: стомашни проблеми, на корема и долните крайници.
Годината 8 е кармична: да се обърне особено внимание при управлението на
материалните и финансови въпроси. Опасност от дисбаланс, ако оценките са грешни
или поради непредпазливост.
Няма предизвикателство.
Персонална година 8 с реализиране в живота 9 (второто реализиране в
жизнения път, за периода от 30 до 39 годишна възраст): неутрален или положителен
аспект.
Персоналната година 8 с цикъл на живот 4 (втория житейски цикъл за
възрастов период между 31 и 58 години): възникват проблеми от материално или
финансово естество.
Персонална година 8 с житейски път 6: проблеми от душевно естество, но
добри сделки.

Цикли на рождената дата (годишнини)

Преди рождения ден на 13 юни е цикъл 2: с персоналната година 8, този
цикъл показва сключването на професионален или финансов контракт, както и
напредък в някоя конкретна област, но да се внимава от удари на съдбата.
След рожден ден + цикъл 3: успехи в кариерата, печалба. Някои проблеми
все пак чакат своето решаване.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Метод на интерпретация”

  1. 3unsound…

Leave a Reply