Месечните цикли

Календарната година (от 1-ви януари до 31 декември), както и
персоналната година наброява 12 месеца. Всеки от тях може да бъде символизиран
посредством едно число, което ще отразява съдържанието на този месец.
За да получим числото на месеца или персоналния месец, съберете месеца
със персоналната година.

———————————————————
Януари: 1 Април: 4 Юли: 7 Октомври: 1
Февруари: 2 Май: 5 Август: 8 Ноември: 2
Март: 3 Юни: 6 Септември: 9 Декември:3
——————————————————–

През януари 1996 година, персоналния месец на Мари – Пиер Берневал ще
бъде: 1 (януари) + 8 (персоналната година) = 9.
През февруари 1996 година персоналния месец ще бъде: 2 (февруари) + 8
(персонална година) = 10 = 1. През март 1996 година: 3 (март) + 8 (персонална
година) = 11 = 2 и т.н…. По такъв начин може да се изчисли, че другите
персонални месеци на Мари – Пиер Берневал през 1996 година ще бъдат: 3 (април),
4 (май), 5 (юни), 6 (юли), 7 (август), 8 (септември), 9 (октомври), 1 (ноември),
2 (декември).
Месеците през първото и четвърто тримесечие са идентични, но значенията
им различни в зависимост от различните аспекти на годишното изследване.
За интерпретирането, отбележете значението на месеца и наблюдавайте
след това как този месец реагира с числото на персоналната година. Ако този
месец е кармичен бъдете внимателен, не подценявайте евентуалните трудности и
особено, ако другите аспекти на проблема подсказват тяхната поява (същото се
отнася и за главното предизвикателство).
Съберете накрая персоналната година и персоналния месец, за да получите
това, което се нарича есенция. Тя показва общата “тоналност” през месеца.
Сведете този резултат до едно число, оставащо между 1 и 22.
Съществува и друг полезен елемент при месечната интерпретация: месечния
астрологичен дом. Подобно на това, което става през годината – от рожден до
рожден ден. Дом 1 започва на рождения ден и продължава точно за един месец. За
Мари – Пиер всяка година, астрологичния дом 1 ще оказва своето влияние от 13 юни
до 13 юли. След това идва дом 12 (внимание при подреждането!), от 13 юли до 13
август. Може следователно да се покаже следната таблица:

Дом 1 от 13 юни до 13 юли
Дом 12 от 13 юли до 13 август
Дом 11 от 13 август до 13 септември
Дом 10 от 13 септември до 13 октомври
Дом 9 от 13 октомври до 13 ноември
Дом 8 от 13 ноември до 13 декември
Дом 7 от 13 декември до 13 януари
Дом 6 от 13 януари до 13 февруари
Дом 5 от 13 февруари до 13 април
Дом 4 от 13 март до 13 април
Дом 3 от 13 април до 13 май
Дом 2 от 13 май до 13 юни.

Астрологичният дом се интерпретира едновременно с персоналния месец.
Отдава му се същото значение, както и годишния дом по отношение на персоналната
година с единствената разлика, че неговото влияние е много по-слабо.
Ето и графика за 1996 година на Мари – Пиер Берневал, включваща
месеците:

Ян. Февр. Март Апр. Май Юни Юли Авг. Септ. Окт. Ноем. Дек.
9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2
17 9 10 11 12 13 14 15 16 17 9 10
7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 12 12 11 11 10 10 9 9 8 8 7

Нека вземем например месец април 1996 година: персонален месец 3,
есенция 11, астрологичен дом 4 и 3.
Месец април 1996 година ще бъде за Мари – Пиер ориентиран към по-широки
контакти, към по-интензивно комуникиране и изразителност. Да не се разпиляват
усилията.
Есенция 11: енергия, сила, но да не се прибързва и да се действа
предпазливо.
Опасност от напрегнати отношения с антуража.
От 1-ви до 13-ти, дом 4 (4 през месец 3): сделки, предложения за работа,
спорове в процес на уреждане.
От 13-то число до 30-то, дом 3 (3 през месец 3): подписване на един
контракт, благоприятни случаи, командировки и пътувания. Резултатите са
положителни.
През април Мари – Пиер ще изпита известно облекчение, тъй като изгледите
за този месец са интересни; но пък попадат в един труден период, тъкмо преди
рождения й ден. В тази “буря” тя ще намери и едно успокоение, както и някои
временни решения, преди да влезе в месец май, който се очертава като много
по-тежък и неподвижен за нея.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply