Кратко въведение

Н О М Е Р О Л О Г И Я

Открийте вашата личност и големите цикли на живота си.
Изчислете периодите на вашите шансове.
Оценете интимните си и търговски партньори.
Да изучим и практикуваме номерологията.
Това произведение съвсем няма за цел да представи теорията на
номерологията или пък да ви измори с научни разсъждения, относно числата
и свещената геометрия. Неговата цел е да ви накара да “почувствате” числата:
то по-скоро е адресирано към вашето сърце, отколкото към вашия интелект.
Числата позволяват по-правилно и по-пълно да разберете
закономерностите на вашето развитие (лично и колективно) и по такъв начин,
да нямате впечатлението, че живота ви преминава в един лабиринт. Да познаете
по-добре себе си означава по-добре да се възприемете, което впрочем значи и
по-добре да опознаете другите.
Числата и цифрите постоянно присъстват в нашия живот, дори в нашето
ежедневие. Антоан дьо Сент-Екзюпери го изрича по свой начин: “Възрастните
обичат цифрите. Когато вие им разправяте за някой нов приятел, те никога не
ви питат за най-същественото. Никога не Ви казват: как звучи гласът му? Какви
игри предпочита? Събира ли пеперуди? Те ви питат: на каква възраст е той?
Колко братя има? Колко килограма тежи? Какво печели баща му? Едва тогава
смятат, че вече са го опознали. Ако кажете на някой възрастен: “Аз видях
прекрасна къща с розови тухли, със здравец по прозорците и гълъби на
покрива (… )” те не могат да си представят тази къща. Трябва да им
кажете: “Видях една къща която струва сто хиляди франка.” Тогава те
възкликват:” Колко е хубава!”
Наистина това е факт, начина по който се изразяваме, нашите главни
референции са тясно свързани с числата, с количественото определение. Нашата
научна и рационална цивилизация определя числата като “математични величини”.
Това са инструменти за изчисление, за измерване и за организация. Вие лесно
ще проявите интерес към една цифра, когато я видите отпечатана върху банкнота…
Числото е цар във всички човешки дейности: икономиката, политиката, науката,
технологиите, света на статистиката и мерките. Навсякъде и във всеки момент
ние само смятаме.
Равновесието на нашия свят почива върху законите, представени чрез
уравнения и формули. Но дали всички числа означават единствено изчисления и
мерки? Или може би всъщност, и преди всичко, наличие на сили и енергии?
Числото е енергия, която управлява материята.
Вярно е, че математиката е приложима в толкова нерационални области,
като социологията, психологията… Следователно тя е предназначена да бъде
инструмент за изследване и за прогнозиране на човечеството… Тогава ние
навлизаме в една друга област, наречена “качествена”, скъпа на питагорейците,
т.е. в областта на символиката.
Символизмът не е просто едно творение на съзнанието, той описва
множество закономерности и енергии, които управляват света, следователно и
човека. Това символично приложение на числата се нарича номерология. Някога
тя е представлявала едно цяло, обединяващо всички духовни, религиозни и научни
хуманитарни действия. Колко са само числата в Светото писание! Библията обхваща
целия символичен език на числата. От тук числото принадлежи на всяка област,
която се отнася до човечеството, включително и психологията с Юнг и Фройд.
Номерологията е дисциплина, която има многобройни перспективи, но
основното значение на числата остава еднакво във всички школи. Западното
приложение на номерологията има за основа две основни течения: Еврейската
Кабала (мистично еврейско течение, базиращо се върху 22-те еврейски букви и
10-те числа или основни “сефероти”) и Питагоровата школа (със златното число
и всички известни приложения в архитектурата и музиката).

В началото беше… буквата. Римляните, гърците и евреите използват
своите букви за смятане. Тази система вече не се използва, тъй като ние сме
възприели начина на цифровото изразяване – номериране – идващо от арабите.
Това е причината, поради която днес ние сме задължени да транскрибираме
буквите в числа и цифри. Това е първата необходима операция в номерологията.
Кодът е прост: той се базира върху латинската Кабала. Буквата А, първата буква,
отговаря на числото 1, Б на 2 и т.н.
Буквата има своя собствена символика: числото не дава цялостния ключ
на една буква. Тоест буквите на едно име и презиме се тълкуват на две нива.
В основата на едно номероложко изследване са фамилното име, заявено при
раждането, и което е отпечатъкът на съществуването и датата на раждане,
помощния ключ към земното развитие.
Фамилното име е личния багаж на всеки: то обхваща тенденциите на
индивида, неговите сили и кармични уроци. Докато рождената дата позволява
да опишем пътя на еволюиране посредством една циклична система. Това е пътя
на бореца. Все пак редно е да направим синтез на тези две фундаментални
тенденции, преди да предприемем едно по-сериозно разглеждане на номерологията.
В тази книга ще откриете главните приложения на модерната номерология,
разработена преди всичко в САЩ, Англия, Австралия и Канада. Най-напред, анализа
на личността, след което циклите на земния път. След това вие ще се научите да
изчислявате годишната тема, месечната и дневната. Една от главите е посветена
на приложението на номерологията за изучаване на производствените предприятия,
друга на “партньорството” (семейство, сдружения…). Ще бъдете изненадани като
откриете какво влияние имат числата във всекидневния живот.
Постепенно ще се научите да управлявате числата и да си служите лесно с
тях, за да отговорите на всички въпроси, които си поставяте.
Не “претупвайте” етапите. Имайте търпението да напредвате, глава след
глава. Оставете се да бъдете воден без да влагате особено усилие: усвоявайки
добре основната техника, вие бързо ще станете експерт при разчитането на всяка
от темите.
Сега е Ваш ред да навлезете в активната фаза на анализа…, без да
забравяте да си набавите хартия и молив.
Кураж и щастливи открития!

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply