Кармична таблица

Кармична таблица

——————————-

Числото 1

Област: егото, азът.

Значение: утвърждаване на личността.

При отсъствие на числото: трудност при вземането на самостоятелно

решение, при налагане липса на собствено мнение или утвърждаване. Личността

изпада понякога в ситуации, които я принуждават сама да се погрижи за себе си.

Преобладаващо: тенденция към прекомерно доверие в себе си, и силно

желанието да доминира над останалите. Желанието често пъти е доста подчертано.

Числото 2.

Област: другия, съпруг, съдружник, помощник, партньор.

Значение: бързо създаване на сдружение.

Липса на числото: трудности при работа с колектива или при ритмично и

дългосрочно сътрудничество. Отказ от зависимост и от подчинение.

Свръхчувствителност и докачливост. Трудно реализиране в колективна работа,

най-малкото редовно.

Преобладаващо число: тенденция към силно уповаване на другите и към

подтискане на другия. Положение на зависимост и на двойнственост. Съмнения,

безпокойство.

Числото 3.

Област: социалния живот и творчеството.

Значение: себеизразяване, комуникации.

Липсващо: слабо екстровертна натура, селективност при партньорство.

Липса на спонтанност и на доверие към другите. Трудно изразява таланта си

или потенциалните си възможности.

Проебладава: Лесна и експанзивна изразителност. Тенденция към

разпиляване или към “да прекаляват”. Понякога непрестанна приказливост,

самохвалство. Прекалена показност.

Числото 4.

Област: работа и конкретен живот.

Значение: организация, порядък, структуриране.

Липса на числото: избягване от ограничаването в някаква рамка, от

йерархията, от заседналия живот или към рутината. Отказ от чисто изпълнителска

роля. В противен случай тенденции към небрежна занемареност, към демотивация и

дори към мързел.

Чисилото 5

Област: обмяна, опит, вътрешен подтик и мотиви.

Значение: склонност към промени, към еволюция, към пътуване. Лична

свобода.

Липса на числото: Трудности за приспособяване, през преходен период,

към промените (независимо от техния характер). Тенденция да ограничи свободата

на близките си, поради ревнивост или чувство за собственост. Телесни проблеми.

Трудно лично развитие поради липса на размах и егоцентризъм.

Преобладава: нужда от движение и промени. Тенденции към ексцесии от

всякакъв характер. Равновесието се постига благодарение на учението, пътуването,

духовното отваряне.

Числото 6.

Област: семейството, двойката (той и тя), домът, човешките отношения.

Значение: отговорност, приспособяване, услуги.

Липса на числото: тенденции към висока взискателност към другите.

Перфекционизъм. Несъобразяване с реалността. Трудности, произтичащи от

семейството, от брака; емоционалния живот, затруднения от външни задължения

или натиск.

Преобладава: чувствата за помирение и за отговорност са силно развити,

и стига до чувство за вина. Тенденция към подтискане на своя антураж.

Числото 7.

Област: вътрешен живот, идеи, дух, ангажираност.

Значение: учение, наука, анализ, знание.

Липса: необходимо е развитие на вътрешните качества чрез работа върху

себе си: самонаблюдение, психотерапия… или изследване, усъвършенстване,

човешко опознаване, духовност. Търсене да се разбере същността на живота или

някаква вяра: идеологически и религиозни ангажираности и т.н.

Преобладава: тенденция към желание за прекомерно анализиране или

обяснение. Излишък от рационализъм, от песимизъм или напротив от мистицизъм и

погрешни вярвания. Понякога натрапчиви идеи, особености. Фанатизъм.

Числото 8.

Област: материален живот, власт, финансии.

Значение: конкретно реализиране, управление на стопанството, практическо

реализиране, кариера.

Липса на числото: тенденция по-слабо да управлява своите собствени

проекти, отколкото финансите на другите или тези на едно предприятие. Не

проявява интерес към управляване на нещата от ежедневието. Понякога силно

влечение към парите или към властта, но трудност при конкретизирането на тези

стремежи, доколкото се отнася до трайно реализиране. Рискове от загуби и от

спорове; всяко нехайство е наказано чрез изпадане в неустойчивост (числото 8

е едно от най-тежките кармични числа).

Доминира: силно развити способности за конкретна реализация, успех,

който спомага за обогатяване и за властване. Екцесиите, които нарушават

равновесието или имуществата на близките може да причинят огромни нещастия.

Чувството за справедливост и равенство никога не се отдалечават от 8.

Числото 9.

Област: Общуване с асоциации, със света, с чужденците. Далечни

пътувания.

Значение: човешки опит, зрялост, алтруизъм, преподаване.

Липса на числото: нужда да се отвори към близките си, да превъзмогне

егоизма, с цел да се реализира оптимално. В противен случай опасност от

страдания, изпитания, блокиране. Пътуването, промените, обогатяване на

познанията ще позволят да се възстанови равновесието.

Преобладава: опасност да забрави за себе си поради отдаденост на другите

или някаква кауза или на завладяваща страст. Трябва понякога да се върнем към

самия себе си и към близките си с цел да постигнем по-добра хармония в живота.

Понякога наличието на множество числа 9 показват излишък, отклонение, едно

незачитане на реалността.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply