Кармична таблица – анализ

Кармична  таблица

Липсващи числа: 6 и 8

Числото 6: тенденция да изисква от другите. Перфекционизъм. Възможни
трудности в семейния живот. Мари – Пиер следва да култивира в себе си
качеството толерантност и сговорчивост. Да овладее емоционалните си реакции.
Числото 8: трудно ръководи конкретно начинание. Мари – Пиер следва да
се научи да оценява материалната действителност и по-добре да устрои своя живот.
В противен случай има опасност от загуба на пари или от объркване на живота.

Доминиращи числа: 5 и 9.

Числото 5: необходимост от движение и промени. Тенденция към
нестабилност. Учението и пътуването спомагат за установяване на едно равновесие
в живота й. Мари – Пиер, която има 6 букви със стойност 5, проявява тенденция
към нестабилност и към крайности в емоционалната област, тъй като числото 6,
което изразява чувствата е кармичен урок за нея.
Числото 9: опасност да забрави себе си заради другите. Откъсване от
реалната действителност. Мари – Пиер, която в своята кармична таблица има 6
букви със стойност 9, трябва да внимава пламенната й любов, да не попречи за
изграждането на нейния живот. И така, в нея се наблюдава тенденцията да се
отдава премного на други… но човек не може да носи кръста на всеки!

Числа в равновесие: 1, 2, 3, 4 и 7

Два пъти числото 1: Добро самоутвърждаване. Способност за изслушване.
Един път числото 2: чувство за съвместна работа с други. Предпочита,
обаче да налага влиянието си над другите, тъй като в квадратче 2 от таблицата
има само една буква.
Един път числото 3: лесно изразяване и комуникативност. Утвърждаване
на творческите й способности.
Два пъти числото 4: стремеж към работа и към полагане на усилия.
Възможности за сътрудничество с другите по доста ефикасен начин.
Един път числото 7: разбиране на другите, вътрешен живот желания, като
поддържа добри връзки с антуража си, макар че предпочита да не бъде зависима
от други. Лекота в изразяването. Има усет към работа и се реализира
конструктивно при условие, че разполага с известна подвижност при реализиране
на проектите си и може да се предвижва според собствения си ритъм. Тя е
вдъхновена от това, което прави и е способна на безгранично отдаване, но
трябва да внимава по-специално с емоционалния си живот и интимните си връзки.
Не трябва да загубва контакта с материалния живот, още по-вече, че числата 6
и 8, които биха могли да запълнят тази черта липсват в нейната лична схема.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply