Интерпретация на циклите в жизнения път

Интерпретация на циклите в жизнения път

Жизнения път.

Едно описание на общата жизнена еволюция. Този житейски път отговаря ли
на едно кармично число (липсващо) или не? Прави се синтез с разгледания “анализ
на личността”.

Циклите на живота

Значение на трите главни периода от живота и тяхната продължителност.
Дали тези цикли са кармични или не? Трябва да се изучи влиянието на тези цикли
върху жизнения път.

Реализациите в живота

Показва се развитието на всяка от реализациите в нейната продължителност. Тези реализации са или кармични или не? Как се изживяват тези реализации по отношение на жизнения път и на циклите?

Предизвикателствата

Описание на предизвикателствата като се обърне по специално внимание на
главното от тях. Главното предизвикателство кармично ли е или не? Отговаря ли то
на числата, които вече сме намерили при анализа (личност и цикли)?

Синтез

Прави се по периоди на живота.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply