Инициалите

Инициалите

——————-

Числото 1: волеви и ръководещ аспект. Творчество и самостоятелност.

Числото 2: асоциативен аспект и разбиране. Чувствителност.

Числото 2/11: вдъхновяващ и абсолютизиран аспект има и влияние върху

другите.

Числото 3: контактност и общителност. Изразителност.

Числото 4: конструктивен аспект. Работоспособност. Строгост и суровост.

Числото 4/22: известна рутина. Способност за създаване на амбициозни

проекти.

Числото 5: аспект на независимост. Адаптиране и усет към промените.

Числото 6: “аспект “отговорност” и стремеж към равновесие.

Сантименталност.

Числото 7: вътрешен аспект. Разсъдливост, оригинални идеи. Прозорливост.

Числото 8: конкретен аспект и солидност. Реализиране с цел успех.

Числото 9: аспект “преданост” и велики идеи. Чувство за взаимопомощ.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply