Изчисление на четирите реализации в живота

Трети    етап :

Изчисление на четирите реализации в живота

Успоредно с протичането на жизнените цикли, съществуват четири важни
периода, наречени периоди на реализацията. Тези периоди обхващат ритъма на
активността на всеки от нас и това точно до строго определени моменти. Те
представляват общото влияние на живота и персонализират срещите от жизнения път
в различните стадии.
Те показват, това което би трябвало да се “реализира”, “поема” и
“обхваща” върху строго определени периоди от времето.   ^1. Точното значение и
смисъл на различните етапи в реализацията на личността се виждат от таблиците
на интерпретиране, страница 69.^
Всяко реализиране се изразява посредством едно число и действа в
периоди, чиято продължителност се отбелязва в пътя на живота.

Първо реализиране

Това е сбора от числото на месеца и деня на раждане (датата) сведени
към число, оставащо в границите между 1 и 9 (водещите числа не се включват в
изчислението).
Мари – Пиер Берневал е родена на 13 юни. 6 + 13 = 19 = 1 + 9 = 10 =
1 + 0 = 1. Първата реализация на Мари – Пиер следователно се представя с
числото 1.

Второ реализиране.

Това е сумата от деня и годината на раждане, отново  сведени към число,
между 1 и 9, без да забравяме главните (водещи) числа 11 и 22.
Мари – Пиер Берневал е родена на 13 през 1958 година. 13 + 1958 =
1 + 3 + 1 + 9 + 5 + 8 = 27 = 2 + 7 = 9.
Второто реализиране на Мари – Пиер се представя с числото 9.

Трето реализиране.

Това е сумата от двете първи реализации, сведена до число в границите
между 1 и 9, без отново да изпускаме от внимание водещите числа.
Мари – Пиер Берневал има числа на реализация 1 и 9. Тогава 1 + 9 = 10
= 1 + 0 = 1. Третата реализация на Мари – Пиер е представена чрез числото 1.

Четвърта реализация.

Това е сумата от месеца и годината на раждане, приведени към число в
границите от 1 до 9, като отново не се забравя съществуванието на водещите
числа.
Мари – Пиер Берневал, родена през юни 1958 година има следователно:
6 + 1958 = 6 + 1 + 9 + 5 + 8 = 29 = 11 = 1 + 1 = 2. Четвъртия етап на
реализиране на Мари – Пиер е следователно 2/11 (водещо число).
Реализациите имат различни продължителности в зависимост от жизнения
път. За да се опознаят консултирайте следващия лист.
Път на живота 1: Първо реализиране от 0 до 25 години. Второ реализиране
от 35 до 44 години. Трето реализиране от 44 до 53 години. Четвърто реализиране:
от 53 години до края на живота.
Път на живота 2 или 2/11: Първо реализиране: от 0 до 34 години. Втора
реализация: от 34 години до 43 години. Трета реализация: от 44 години до 53
години. Четвърта реализация: от 52 години до края на живота.
Път на живота 3: Първа реализация: от 0 до 33 години. Втора реализация:
от 33 до 42 години. Трета реализация: от 42 години до 51 години. Четвърта
реализация: от 51 години до края на живота.
Път на живота 4: или 4/22. Първа реализация: от 0 до 32 години. Втора
реализация: от 32 до 41 години. Трета реализация: от 41 до 50 години. Четвърта
реализация: от 50 години до края на живота.
Път на живота 5: Първа реализация: от 0 до 31 години. Втора реализация:
от 31 години до 40 години. Трета реализация: от 40 до 49 години. Четвърта
реализация: от 49 години до края на живота.
Път на живота 6: Първа реализация: от 0 до 30 години. Втора реализация:
от 30 години до 39 години. Трета реализация: от 39 до 48 години. Четвърта
реализация: от 48 години до края на живота.
Път на живота 7: Първа реализация: от 0 до 29 години. Втора реализация:
от 29 години до 38 години. Трета реализация: от 38 години до 47 години.
Четвърта реализация: от 47 години до края на живота.
Път на живота 8: Първа реализация: от 0 до 28 години. Втора реализация:
от 28 години до 37 години. Трета реализация: от 37 години до 46 години.
Четвърта реализация: от 46 години до края на живота.
Път на живота 9: Първа реализация: от 0 до 27 години. Втора реализация:
от 27 години до 36 години. Трета реализация: от 36 години до 45 години.
Четвърта реализация: от 45 години до края на живота.
Мари – Пиер Берневал има първа реализация, маркирана с числото 1 т.е.
от раждането си до 30 годишна възраст (1988 година), втора реализация, с числото
9 – от 30 до 39 години (1997 година), трета реализация 1, от 39 до 48 години
(2006 година), четвърта реализация 2/11 от 48 годишна възраст до края на
живота си.
Трябва да направите справка с таблиците за интерпретиране (стр. 69),
за да откриете смисъла на различните етапи на реализация.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply