Изчисление на трите жизнени цикъла

Втория    етап :

Изчисление на трите жизнени цикъла:

Всеки от нас понася влиянието на трите цикъла от своето съществувание:
формиращия цикъл, продуктивния цикъл и т.н. цикъл на жътвата (точният смисъл на
тези цикли е разгледан от таблиците за интерпретиране на стр. 69).
Продължителността на тези цикли варира в зависимост от пътя на живота (виж
по-подробно стр. 56).
Всеки от тези цикли е представен от едно число, което позволява да се
направи една интерпретация в тясна връзка с жизнения път. Тези цикли
представляват влиянията от съществуването и имат определено отражение във всяка
област.

Първи  цикъл  или  формирането

Рождения месец е сведен до едно число между 1 и 9 (главните числа 11 и
22 не се вземат под внимание на този етап). Мари – Пиер, родена през юни, шести
месец от годината има следователно първи цикъл 6.

—————————————————————-
Януари:   1     Април: 4          Юли:       7       Октомври: 1
Февруари: 2     Май:   5          Август:    8       Ноември:  2
Март:     3     Юни:   6          Септември: 9       Декември: 3
—————————————————————–

Втори  цикъл  или  продуктивен

Рождения ден се свежда до едно число между 1 и 9, с наличието евентуално
на водещите (главните) числа 11 и 22. Мари – Пиер е родена на 13 = 1 + 3 = 4.
Следователно нейния втори цикъл се определя с числото 4.

Трети  цикъл  или  цикъл  на  жътвата

Рожденната година се привежда към едно число между 1 и 9, с откриването
евентуално на водещите числа 11 или 22. Мари Пиер е родена през
1958 = 1 + 9 + 5 + 9 = 23 = 2 + 3 = 5. Тя има следователно за третия и последен
цикъл на своя живот числото 5.
Тези цикли имат строго определена продължителност с изключение на
последния, който се предполага, че продължава до края на живота. Тези
продължителности зависят от пътя на живота. За да ги опознаете, консултирайте
следващата страница.

Път на живота 1. Първи цикъл: от 0 до 27 години. Втори цикъл: от 27 до
54 години. Трети цикъл: от 54 години до края на живота.
Път на живота 2 и 2/11. Пърди цикъл: от 0 до 26 години. Втори: цикъл от
26 до 53 години. Трети цикъл: от 53 години до края на живота.
Път на живота 3. Първи цикъл: от 0 до 24 години. Втори цикъл: от 24 до
60 години. Трети цикъл: от 60 години до края на живота.
Път на живота 4. Първи цикъл: от 0 до 32 години. Втори цикъл: от 32
години до 59 години. Трети цикъл: след 59 години.
Път на живота 5. Първи цикъл: от 0 до 32 години. Втори цикъл: от 32 до
59 години. Трети цикъл: от 59 години до края на живота.
Път на живота 6. Първи цикъл: от 0 до 31 години. Втори цикъл: от 31 до
58 години. Трети цикъл: от 58 години до края на живота.
Път на живота 7. Първи цикъл: от 0 до 30 години. Втори цикъл: от 30
години до 57 години. Трети цикъл: от 57 години до края на живота.
Път на живота 8. Първи цикъл: от 0 до 29 години. Втори цикъл: от 29 до
56 години. Трети цикъл: от 56 години до края на живота.
Път на живота 9. Първи цикъл: от 0 до 28 години. Втори цикъл: от 28
години до 55 години. Трети цикъл: от 55 години до края на живота.
Мари – Пиер Берневал има цикъл на формиране, определен от числото 6,
продължаващ от датата на раждане до  31 годишна възраст, или от 1958 години
до 1989 година; един продуктивен цикъл, определен с числото 4, т.е. за периода
от 31 години до 58 годишна възраст, или от 1989 до 2016 година и трети цикъл,
определен с числото 5, което значи от 58 годишна възраст (2016 година) до края
на своят живот (съществувание).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply