Изчисление на рожденния цикъл

Прибавете цифрата на изучаваната година към цифрата на годината на
раждането.
Да изчислим годишния цикъл за конкретния случай с Мари – Пиер Берневал:

1996 = 1 + 9 + 9 + 6 = 25 = 7
1958 = 1 + 9 + 5 + 8 = 23 = 5
7 + 5 = 12 = 3

През 1996 година рожденият цикъл на Мари – Пиер ще бъде 3.
Този цикъл е в сила от раждане до рождена дата. Така за Мари – Пиер,
цикъл 3 влияе върху периода от 13 юни 1996 година до 13 юни 1997 година.
Следователно през периода от 13 юни 1995 година до 13 юни 1996 година тя е била
в цикъл 2, който оказва своето влияние.
Противно на личните години, които оказват влияние през периода от 1-ви
януари до 31 декември, рождените цикли са в сила от една рождена дата до друга.
Изчислението на циклите на рождената дата води винаги до резултат,
оставащ между числата 1 и 9, както и при личните години.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Изчисление на рожденния цикъл”

  1. 1musicians says:

    1annotated…

Leave a Reply