Дуализъм

Когато две идентични числа се пресичат в един и същ период се говори за
дуализъм. Този аспект има негативна “вибрация”.
1/1: много движение, но малко конкретни резултати.
2/2: блокирана ситуация. Антагонизъм. Кризи. Закъснение.
3/3: ограничена възможност за изразяване. Депресия. Връзки носещи
разочарование.
4/4: стагнация. Ограничения. Изчакване. Работа без компенсации.
Материални проблеми.
5/5: движение и нестабилност. Нервно напрежение.
6/6: натоварвания, обременяващи задължения. Задушаване.
7/7: изолация. Инертност. Депресия.
8/8: Конкретни блокажи. Противопоставяне. Спорове. Рискове и загуби.
9/9: силни емоции. Страдания. Пожертвувателност. Емоционални проблеми.
Разочарование от другите.

You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response to “Дуализъм”

  1. 2measurement says:

    1somewhat…

Leave a Reply