Дневните цикли

За да получим числото на деня, или персоналния ден, съберете деня (така
както се явява в календара) и персоналния месец.
Нека да изчислим персоналния ден за Мари – Пиер Берневал за 28 април
1996 година: 28 + 3 (април означава персонален месец 3) = 31 = 4.
За интерпретация на деня, отбележете смисъла на персоналния ден и
изучете след това как този ден реагира с числото на персоналния месец.
Накрая съберете годината, месеца и деня (персонални естествено), за да
получите есенцията на деня. Тя показва дневната обща “тоналност”. Полученото
число се привежда към едно число в границите между 1 и 22 (виж смисъла, показан
на стр. 150).
За Мари – Пиер Берневал 28 април е един персонален ден 4 в един
персонален месец 3 и в една персонална година 8. Общата есенция на деня е: 4 + 3
+ 8 = 15.
Таблицата (стр. 147) ни научава, че деня 4 е посветен на работа, на
организация и на уреждане на домакински въпроси. С месец 3, аспектите са малко
по-ограничителни (отношение 3/4). Дневната тоналност е 15. Ограничени
възможности за маневриране, трудно управление на финансови и душевни въпроси.
Избягвайте всяка несдържаност. През този ден Мари – Пиер има интерес да сложи
по-добър порядък в своята работа и да не предприема никакво по-сериозно
начинание.
Ето и някои полезни съвети, отнасящи се до персоналните дни във връзка
с различните области от живота. Не забравяйте едновременно с това, да изучите и
есенцията на деня.

Професионален живот

Ден 1: предвиден да срещне някой от своите началници, или пък за всяко
по-значимо начинание от персонален характер.
Ден 3: за контакти, събрания и клиентела, а така също за решаване на
спорове. Изгодни командировки.
Ден 5: рекламна дейност, служебни пътувания, преговори.
Ден 8: третира финансови въпроси или намиране на пари.
Ден 9: важни събития, преговори с колективи, поглед към чужбина, големи
пътувания.

Ежедневен живот

Ден 1: да срещне своя банкер, своя данъчен агент, или да отпочне важни
дела, отнасящи се до лични въпроси.
Ден 3: административни и юридически дейности с цел да осветли някои
проблеми. Благоприятен ден да пише или телефонира.
Ден 5: да замине на път, да промени своята организация или опита, шанса
си. Да направи едно важно съобщение.
Ден 6: за всякакъв вид помирения и уреждане на спорове.

В областта на връзките с други лица:

Ден 2: да срещне някой или реши един личен спор.
Ден 3: да събере приятели. Почивка и развлечение.
Ден 5: дълги разходки, пътувания в група. Разнообразяване.
Ден 6: за обявяване на любовта си, да срещне любимия, събиране или
посещения по фамилна линия.
В този дом може да се очаква, че ще намери някакво окончателно решение
на един домашен или семеен въпрос.

Материален живот

Ден 1: отпочване на важни дела или търсене на капитали.
Ден 4: уреждане на лични въпроси от материално естество и преглед на
документите, които чакат отдавна. Да изучи своето положение.
Ден 5 (или 3): да опита своя шанс в игри.
Ден 6: покупка или преговори, отнасящи се до дома, търговия, оборудване.
Ден 8: уреждане на всякакви въпроси от финансово естество.

Здраве

Ден 1: отпочване на един режим или лечение
Ден 6: среща на лекар или равносметка на здравното състояние.
Ден 7: за здравна услуга или медицинска интервенция.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply